Revmatiske diagnoser

Barneleddgikt / Juvenil Idiopatisk Artritt (JIA)

Barneleddgikt er den mest vanlige diagnosen hos barn og ungdom under 16 år med revmatisk sykdom. Barneleddgikt er en sykdom som opptrer i flere varianter. Noen får problemer i bare ett eller to ledd og blir forholdsvis fort friske. Andre kan angripes i mange ledd og bære sykdommen med seg i lang tid.

Les mer

SLE (”Lupus”)

SLE, eller Systemisk Lupus Erythematosus, er en sjelden bindevevssykdom (collagenose). Bindevevet er det vanligste vevet vi har i kroppen. Det ligger mellom indre organer og annet vev og sørger for at organene ligger på plass. Sykdommen kan også ramme veggene i de små blodårene som finnes i hele kroppen.

SLE hos barn - Rikshospitalet

MCTD (Mixed Connective Tissue Disease)

MCTD, forkortelsen av Mixed Connecitive Tissue Disease, kan oversettes som ”blandet bindevevssykdom”. Sykdommen kan derfor fremstå som en blanding av leddgikt, muskelbetennelse og tilstander i bindevevet (ikke nødvendigvis betennelse).

MCTD hos barn - Rikshospitalet

Juvenil Dermatomyositt (JDM)

Dermatomyositt er en betennelsessykdom i hud og muskler. Hvis sykdommen dukker opp før 16 års alder blir sykdommen sett på som ”barnetypen” (juvenil = ung). Sykdommen blir ofte forkortet til JDM. Sykdommen er sjelden, vi regner med at ca. 2-3 barn/ungdom i Norge får sykdommen hvert år.

Juvenil Dermatomyositt (JDM) - Rikshospitalet

Juvenil Dermatomyositt - informasjonshefte

Dette er et informasjonshefte om barn og ungdom med Juvenil Dermatomyositt! Der kan man bl.a. lese om sykdommen, behandlingen og hvordan man kan tilrettelegge på skolen og i fritiden. Heftet kan for eksempel deles ut til lærere og ledere for fritidsaktiviteter. Heftet er laget av Rikshospitalet.

Få tilsendt heftet gratis: Send e-post til ungdomsrevma@rikshospitalet.no med navn, adresse og hvor mange eksemplarer du trenger.

Rikshospitalet, revmatologisk avdeling, barn og ungdom

Informasjon på flere språk

Her er en nettside med informasjon om revmatologiske sykdommer hos barn på forskjellige språk. Her finer du blant annet diagnoseinformasjon på engelsk, spansk, fransk eller hva med arabisk? Pediatric Rheumatology INternational Trials Organisation (PRINTO) og Paediatric Rheumatology European Society (PRES) står bak siden.

Diagnoseinfo på flere språk

Barn og ungdom kan også få leddgikt!

Dette er et informasjonhefte som passer for lærere, ledere for fritidsaktiviteter og andre som har å gjøre med barn og ungdom som har revmatisk sykdom. Det informeres litt om hva barneleddgikt er, om behandling og behovet for tilrettelegging på skolen og i fritiden. Man kan også få en del praktiske tips. Brosjyren er laget av Rikshospitalet.

Last ned brosjyren ved å bruke linken under, eller få tilsendt heftet gratis: Send e-post til:
ungdomsrevma@rikshospitalet.no med navn, adresse og hvor mange eksemplarer du trenger.

Barn og ungdom kan også ha leddgikt.pdf

Nytt fra media

Error

RSS errors
.01.