Medisiner

Informasjon om medisiner

Svært mange revmatikere bruker smertestillende medisiner for å dempe symptomene. Reseptfrie midler kan være godt nok, men rådfør deg alltid med legen. Betennelsesdempende medisiner blir brukt til å behandle sykdomstyper der det er betennelse, for eksempel artrose, leddgikt og bekhterev. Kortisonpreparater er aktuelle ved noen typer revmatisme hvor betennelsen er aktiv. I tillegg kan kortison være effektivt som injeksjoner i betente ledd og senefester.

For noen typer revmatisme finnes det legemidler som bremser selve sykdomsutviklingen. De siste årene er det dessuten utviklet mange biologiske legemidler. Disse gis blant annet til pasienter med leddgikt, barneleddgikt, bekhterev og psoriasis-artritt. Ved betennelsesaktige revmatiske sykdommer går immunforsvaret til angrep på kroppens eget vev. De biologiske legemidlene påvirker immunforsvaret og stopper eller reduserer dette angrepet. Med denne typen behandling blir mange pasienter mye bedre, smerte og hevelser reduseres, ødeleggelsene bremses, og mange blir friske og mer opplagt.

Statens legemiddelverk

Informasjon til forbrukere om blant annet legemidler, legemidler på utenlandsreise og naturlegemidler. Les oppdatert informasjon om medisiner som selges i Norge.

Statens legemiddelverk

Pasientinformasjon om legemidler

Pasientinformasjon om legemidler som benyttes ved behandlingen av revmatiske sykdommer. Her finner du praktisk og nyttig informasjon om de fleste legemidlene som utskrives mot revmatiske plager.

Informasjonen er laget spesielt for pasienter. Utviklingen av pasientinformasjonen er et nasjonalt samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norsk Revmatikerforbund, Norske Sykehusfarmasøyters Forening og Norsk Psoriasisforbund.

Pasientinformasjon om legemidler fra Norsk Revmatologisk Forening

Medisininformasjon fra Rikshospitalet - barn og ungdom

Medisininformasjon fra Rikshospitalet revmatologisk avdeling - seksjon for barn og ungdom.

Rikshospitalet - medisininformasjon

Medisininformasjon fra Rikshospitalet

Medisininformasjon fra Rikshospitalet

Medisiner på reise

På reise anbefales det å ha med en oversikt over alle medikamenter en benytter, reseptbelagte og ikkereseptbelagte. Når man har med seg reseptpliktige legemidler til sitt personlige bruk på reiser til utlandet, bør en alltid være forberedt på å kunne dokumentere at man er den rettmessige eier av legemidlene.

Les mer

Nytt fra media

Error

RSS errors
.01.