Fysisk aktivitet

Effekt av ulike former for trening

Utholdenhetstrening
Ved utholdenhetstrening kan basseng, sykkel, trampoline, langrenn, løping på mykt underlag samt diverse former for hinderløype være gode aktiviteter. Aktiviteter på ujevnt underlag (gressplen, strand, skog, myk matte) er mer skånsomt for leddene enn hardt gulv.

Meningen med utholdenhetstrening er at varigheten på treningen bør vare over en viss tid, dvs. 30 min eller mer. Dersom man ikke har tid eller krefter nok til å holde på så lenge, kan man gjøre treningen i intervaller, men da med høyere intensitet. Dette kan man gjøre ved å sykle nesten så fort man kan i 4 minutter og rolig i 2 minutter. Dette gjentas fire ganger.

Bevegelighetstrening
Redusert leddbevegelighet kan forekomme som følge av leddbetennelse. Noen unngår å bevege leddet i sitt fulle bevegelsesutslag på grunn av leddbetennelse og⁄eller smerte som igjen kan gi innskrenket bevegelighet i ledd. Det kan da være aktuelt med tøyningsøvelser. Det anbefales at en selv tøyer uten ytre motstand. Ved problemer med å strekke ut hofte– og kneleddet kan en tøye disse leddene ved å ligge 20–30 minutter på magen.

Styrketrening
Generelt anbefales det å starte med å trene utholdende styrke med mange repetisjoner (over 15 rep) og liten motstand⁄belastning. Etter å ha trent styrke en periode kan man for å få en enda sterkere muskulatur øke belastningen. Da trener du med en motstand som gjør at du klarer akkurat 8 – 12 repetisjoner, 3 – 4 ganger. Pausen mellom settene kan vare 1 minutt. Dersom du får økt smerte i leddet, gå tilbake til flere repetisjoner og lettere belastning.

Trening - trygt og bra

Artikkel om trening for barn og ungdom med revmatisk sykdom skrevet av spesialfysioterapeuter ved Revmatologisk barne-og ungdomsavdeling, Rikshospitalet. Fra Revmatikeren 6/06.

Artikkel Trening - trygt og bra

Fysisk aktivitet for barn og ungdom med barneleddgikt

Forskning har vist at fysisk aktivitet og trening for barn og ungdom med barneleddgikt gir økt kondisjon, økt muskelstyrke og bedre motoriske ferdigheter. Det er også vist at trening ikke forverrer sykdomstilstanden.

Fysioterapeuter ved barne- og ungdomsrevmatologisk seksjon på Rikshospitalet har utarbeidet dette heftet om fysisk aktivitet som inneholder viktig informsjon og nyttige tips. Skrivet kan blant annet gis til gymlærer eller idrettklubb, i tillegg til foreldre. Bestill heftet fra Rikshospitalet: ungdomsrevma@rikshospitalet.no

Fysisk aktivitet for barn og ungdom.pdf

Yoga og revmatisme


Johanne var ikke store jenta da hun fikk diagnosen juvenil artritt. Hun var mye inn og ut på sykehus, og mange ledd ble tappert og operert. God behandling fra sykepleiere og leger hjalp langt på vei for sykdommen, men mamma og pappa ble viktige støttespillere i forhold til det å takle at hun hadde fått en sykdom.

Les artikkelen om Johanne og hvordan hun har brukt yoga som en del av hverdagen med revmatisk sykdom.

a807 20.pdf

Nytt fra media

Error

RSS errors
.01.