Videregående

Rettigheter til elever med kronisk sykdom på videregående skole

Dette er en informajonsside om det å ha revmatisk sykdom og å gå på videregående. Her får du informasjon om rettigheter, råd om tilrettelegging, med mer. Informasjonen er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for bare og ungdomsrevmatologi (NAKBUR) på Rikshospitalet, og omhandler rettigheter til elever med kronisk sykdom på videregående skole.

Rikshospitalet- revmatisk sykdom vidregående skole

Videregående skole og kronisk sykdom - Rettigheter generelt

Se Unge Funksjonshemmedes nettsider som har samlet informasjon om videregående opplæring og rettigheter for elever med funksjonshemninger og kroniske sykdommer.

Rettigheter videregående skole - Unge funksjonshemmede

Videregående og fravær

Eleven har i utgangspunktet rett til opplæring i samsvar med forskriftsfestede tidsrammer. Alt fravær skal i utgangspunktet føres på vitnemålet. Du kan kreve at årsaken til fraværet skal stå på vitnemålet. Du kan søke rektor om at fravær på inntil 14 skoledager (i løpet av et skoleår) ikke føres som fravær når fraværet er begrunnet i helse- eller velferdsgrunner. Dette må du normalt søke om på forhånd.

Fravær på videregående

Hjelpemidler - informasjon fra NAV

Hjelpemidler i barn og unges miljø. Sidene viser mange muligheter for tilrettelegging av lek, læring og omgivelser for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Hjelpemidler barn og unge, NAV

Skole i syden

Det finnes norske skoler i syden som man kan gå på, også bare deler av skolegangen. Skolene har ofte egne tilbud til barn som av helsemessige grunner ønsker å ta noe av skolegangen i varmere strøk.

Les mer

Barn og ungdom kan også få leddgikt!

Dette er et informasjonhefte som passer for lærere, ledere for fritidsaktiviteter og andre som har å gjøre med barn og ungdom som har revmatisk sykdom. Det informeres litt om hva barneleddgikt er, om behandling og behovet for tilrettelegging på skolen og i fritiden. Man kan også få en del praktiske tips. Brosjyren er laget av Rikshospitalet.

Last ned brosjyren ved å bruke linken under, eller få tilsendt heftet gratis: Send e-post til:
ungdomsrevma@rikshospitalet.no med navn, adresse og hvor mange eksemplarer du trenger.

Barn og ungdom kan også ha leddgikt.pdf

Fysisk aktivitet for barn og ungdom med barneleddgikt

Forskning har vist at fysisk aktivitet og trening for barn og ungdom med barneleddgikt gir økt kondisjon, økt muskelstyrke og bedre motoriske ferdigheter. Det er også vist at trening ikke forverrer sykdomstilstanden.

Fysioterapeuter ved barne- og ungdomsrevmatologisk seksjon på Rikshospitalet har utarbeidet dette heftet om fysisk aktivitet som inneholder viktig informsjon og nyttige tips. Skrivet kan blant annet gis til gymlærer eller idrettklubb, i tillegg til foreldre. Bestill heftet fra Rikshospitalet: ungdomsrevma@rikshospitalet.no

Fysisk aktivitet for barn og ungdom.pdf

Nytt fra media

Error

RSS errors
.01.