Høyere utdanning

Høyere utdanning

Lurer du på om du skal begynne å studere? Eller er du allerede i gang med høyere utdanning? På nettsidene til Unge Funksjonshemmede finner du nyttig informasjon samt tips om rettigheter og muligheter.

Rettigheter Høyere utdannig, UFH

Snart student

Snart student er en informasjonsbrosjyre om høyere utdanning og funksjonsnedsettelse laget av Helsedirektoratet. Heftet vil gjøre det lettere å få oversikt over tjenester du kan ha nytte av og andre muligheter som bidrar til en best mulig studiesituasjon. Brosjyren finnes også på universell.no.

Last ned informasjonsbrosjyren

Høyskole og fravær

Det finnes ingen spesielle regler om fravær når du studerer ved universitet eller høgskole, men universitetet/høgskolen kan ha obligatoriske kurs og praksis. Hvorvidt studiet skal inneholde elementer av obligatoriske kurs og praksis, er det i utgangspunktet opp til styret ved skolen, ut fra en faglig vurdering, å bestemme. Dette kan også ha betydning for eksamen.

Fravær i høyere utdanning

Tigjengelighet til høyere utdanning - Universell.no

Dette er et nettsted om universell utforming og individuell tilrettelegging i høyere utdanning i Norge. Nettstedet drives av NTNU som har rollen som "nasjonal pådriver" innenfor universitets- og høgskolesektoren når det tilgjengelighet til høyere utdanning. Hovedmålgruppe er ansatte ved universiteter og høgskoler, men her finnes også materiell for studenter og andre som har interesse for tilgjengeligheten til læresteder.

Universell.no

Nytt fra media

Error

RSS errors
.01.