Individuell plan

Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjeneseter, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det.

Individuell plan skal inneholde en oversikt over dine mål, ressurser og behov for tjenester, og du har rett til å delta i prosessen med å lage planen. Du kjenner situasjonen din best, mens fagfolk har oversikt over forskjellige løsninger og tiltak som finnes.

Helsedirektoratet

Forskrift om individuell plan er hjemlet i lovverk. Les mer om dette på Helsedirektoratets sider.

Individuell plan - helsedirektoratet

Nytt fra media

Muskel- og skjelettforskning fikk mest

Dagens Medisin - Nyheter
29.01.2015

Gratis bruk av svømmebassenget

Grane kommune - Forsiden
28.01.2015

Halvparten av pasientene inkludert

Dagens Medisin - Nyheter
28.01.2015