Individuell plan

Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjeneseter, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det.

Individuell plan skal inneholde en oversikt over dine mål, ressurser og behov for tjenester, og du har rett til å delta i prosessen med å lage planen. Du kjenner situasjonen din best, mens fagfolk har oversikt over forskjellige løsninger og tiltak som finnes.

Helsedirektoratet

Forskrift om individuell plan er hjemlet i lovverk. Les mer om dette på Helsedirektoratets sider.

Individuell plan - helsedirektoratet

Nytt fra media

Tilbake på jobb

Psykisk helse - Forside
22.04.2014

Mestring av smerter i hverdagen

Malvikbladet - Lokale nyheter
18.04.2014

Mer leddgikt hos rusmisbruker-barn

Dagens Medisin - Nyheter
07.04.2014