Økonomisk støtte

Norsk Revmatikerforbunds Barnefond

Norsk Revmatikerforbund har et eget fond som hvert år deler ut midler for å hjelpe barn og ungdom med revmatisk sykdom til behandlings-/ferieturer til syden. Søknadsfrist er 15. februar og 15. september hvert år. Søkeren må være under 18 år.

Les mer

NRFs Solidaritetsfond til Reuma-Sol

Solidaritetsfondet gir støtte til opphold på Reuma-Sol for medlemmer av Revmatikerforbundet. Medlemmer over 18 år med en revmatisk sykdom/muskel- og skjellettlidelse kan søke om midler til behandlingsopphold ved Reuma-Sol på skjema utarbeidet av NRF (er du under 18 år henvises du til å søke Barnefondet). Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober hvert år.

Les mer

Holmsens legat

Det er en sterk økonomisk behovsprøving for tildeling fra legatet. Alle søkere må legge ved utskrift av likningen. Man kan søke om støtte til nødvendige ting som folketrygden eller andre offentlige instanser ikke dekker. Mange søker om støtte til helsereiser til syden, opphold på opptreningsinstitusjoner i Norge eller bedre madrass, for å nevne noe.

Les mer

Legater fra Oslo Sanitetsforening

Oslo Sanitetsforening har legater som gir støtte til utdanning, opptrening og hjelpemidler til personer med revmatisk sykdom. Det er eget søknadsskjema for barn. Søknadsfristen er 1. april og 1. oktober hvert år.

Oslo Sanitetsforenings legater

Andre fond og legater

NRF har laget en liste med et utvalg av generelle fond og legater, samt aktuelle fond fra Legathåndboken som er for bl.a. personer med revmatisk sykdom. Lista er laget for personer som skal søke prosjektmidler, så se om det er noe som kan passe for deg. For å få mer informasjon om de forskjellige fondene må du kjøpe Legathåndboken, eller gå til nettsiden www.Legathandboken.no.

Les mer

Nytt fra media

Error

RSS errors
.01.