Sentralstyret

Olav Dombu

Vara
Mobil: Mobil 909 22 880
E-post: Olav@burg.no

Line Bülow-Kristiansen

Leder
Mobil: 90 77 35 02
E-post: line(a)burg.no

Anne-Bjørg Evenstad

nestleder
Tlf: 970 63 938
E-post: anne-bjorg(a)burg.no

Anine Wiig Dagestad

Styremedlem og hovedlikemann
Tlf: 92 40 95 82
E-post: anine(a)burg.no

Trine Billehaug

Styremedlem
Tlf: 99307424
E-post: trine@burg.no

Monica Eriksen

Styremedlem
Tlf: 48066206
E-post: monica@burg.no

Christina Olsen

vara
Mobil: 970 88 274
E-post: christinao(a)burg.no

Silje Indal Klausen

vara
Mobil: 40 23 20 57
E-post: silje(a)burg.no

Christina Hovland

Vara
Mobil: 99 22 66 97
E-post: christinah(a)burg.no

Joachim Sagen

Barne- og ungdomskonsulent/Helse- og treningsfaglig konsulent
Tlf: 22 54 76 14
E-post: burgnorge@revmatiker.no