Om BURG

Barne- og ungdomsrevmatikergruppen, BURG, er Norsk Revmatikerforbunds (NRF) barne- og ungdomsgruppe. BURG har fylkesgruppe eller kontaktperson i alle fylker og arrangerer aktiviteter lokalt og nasjonalt. Vi jobber med informasjon og interessepolitiske saker og har stort fokus på mestring og selvtillit i våre aktiviteter.

BURG er for alle barn og unge med revmatisk sykdom og deres familier. Vi har aktiviteter for deg mellom 0 og 35 år. Blant aktiviteter som arrangeres av fylkesgrupper eller nasjonalt kan vi nevne; pizzakveld, familiesamling, behandlingstur, tenårings- og ungdomsweekend, informasjonsmøter, likemannsarbeid og varmtvannstrening. Medlemmer i BURG er også medlemmer i Norsk Revmatikerforbund.

Hvem kan være medlem?

Alle som ønsker å være med i BURG eller støtte vårt arbeid kan være medlem i BURG, uansett alder. Derimot kan visse aktiviteter være aldersbestemt.

Hva gjør BURG?

BURG samarbeider med ulike partnere for å bedre situasjonen for barn og ungdom med revmatisk sykdom. To av de viktigste er NAKBUR (Nasjonalt Kompetansesenter for Barne- og Ungdomsrevmatologi) og paraplyorganisasjonen Unge Funksjonshemmede.

BURG arbeider for

 • å bedre livsvilkårene for barn og unge med revmatiske sykdommer, og deres familier
 • å bedre behandlingstilbudet
 • å styrke forskning
 • å spre informasjon
 • å bedre tilbudet i barnehage og skole
 • å bedre tilbudet for unge i etableringsfasen
 • å skolere våre medlemmer og tillitsvalgte
 • nordisk og internasjonalt samarbeid

Likemannstjenesten - en å snakke med

En likemann i BURG er en ungdom som selv har revmatisme eller en forelder til et barn med revmatisk sykdom. En likemann er kurset som veileder, og du kan ringe våre likemenn når du vil. Se oversikt over våre likemenn.

Medlemsfordeler

 • Aktivitetstilbud lokalt og/eller sentralt - turer, kurs, varmtvannstrening
 • Informasjonsmateriell
 • Likemannstjeneste (noen å snakke med)
 • Bladet Revmatikeren 6 ganger årlig, med egne BURG-sider
 • Medlemsblad fra BURG 2 ganger i året
 • Rabatt på reiser til Reuma-Sol
 • Økonomiske fordeler: rabatt på bensin, strøm, forsikring

Les mer om medlemsfordelene hos Norsk Revmatikerforbund

Revmatisk sykdom hos barn og ungdom

Den mest vanlige revmatiske sykdommen hos barn (under 16 år) er barneleddgikt. Barn kan også få andre diagnoser som blant annet bektherev, psoriasisleddgikt, lupus og bindevevssykdommer. Barneleddgikt er en sykdom som opptrer i flere varianter. Noen får problemer i bare ett eller to ledd og blir forholdsvis fort friske. Andre kan angripes i mange ledd og bære sykdommen med seg i lang tid.Hvert år får rundt 150 norske barn revmatisme. Man regner med at det er over 1500 barn og unge under 18 år med en revmatisk sykdom her i landet.

BURG der du bor

BURG har gruppe eller kontakt-person i alle fylker. Se våre fylkessider for nærmere informasjon om BURG i ditt fylke. BURG Norge har en egen sekretær som sitter i NRFs administrasjon i Oslo. BURG-sekretæren kan gi ytterligere informasjon om aktiviteter, og navn og adresser på lokale kontaktpersoner. Ta kontakt om det er noe du lurer på.

Nytt fra media

Error

RSS errors
.01.