Noen å snakke med - Likemannstjenesten

Ta kontakt med en av våre likemenn om du trenger noen å snakke med, få råd, med mer.
Ny hovedlikemann er Anine Wiig Dagestad

Formålet med likemannsarbeidet er at like hjelper like. En ungdom som selv har revmatisk sykdom, eller en forelder med et barn som har revmatisk sykdom, er der for å hjelpe deg. Likemannstjenesten skal gi informasjon, råd og hjelp.

Likemenn skal ikke fungere som terapeuter eller være de som gir medisinsk råd og veiledning eller tilsvarende, men være en person å snakke med som har vært gjennom mye av det du kanskje lurer på nå.

Vi har likemenn i nesten alle fylker, bruk menyen til venstre for å finne likemenn i ditt fylke. Alle er velkomne til å kontakte en av våre likemenn når man måtte ønske det.

Hovedveileder i BURG

Anine Wiig Dagestad

Tlf: 92 40 95 82
E-post: anine(a)burg.no

Mer om likemannstjenesten

Gjennom likemannstjenesten ønsker vi å utvikle tiltak som skal komme den enkelte til gode. Vi har stor tro på den erfaring/kompetanse våre likemenn innehar med bakgrunn i hva de selv har opplevd.

Våre likemannstiltak tar sikte på at denne erfaringen skal kunne utveksles mellom personer som har eller har hatt lignende og like erfaringer. Vi ser det som særlig viktig at medlemmer som har vært syke over tid, og som lever greit med sin sykdom, skal kunne bidra overfor nydiagnostiserte eller overfor personer som opplever å være i en vanskelig situasjon av andre grunner.

Startet i 1996

I 1996 innledet BURG sitt veiledningsarbeid ved å arrangere innføringskurs for veilederne. Videre opprettet man en kontakttelefon, med en hovedveileder, som både skulle virke som en veiledningstelefon og samtidig ha en koordineringsfunksjon til lokale veiledere. Alle våre likemenn har gått på likemannskurs.

Vil du bli likemann?

Ønsker du å hjelpe andre foreldre og/eller ungdommer, har du god oversikt over rettigheter og muligheter for barn og ungdom med revmatisk sykdom (eller ønsker å lære mer om det? Ønsker du å bli en likemann for BURG? Ta kontakt med din BURG fylkesgruppe for å finne ut hvordan du kan bli likemann, eller kontakt BURG sentralt.

Nytt fra media

Error

RSS errors
.01.