LIKEPERSONSARBEID I BURG MØRE OG ROMSDAL

Ta kontakt!

Treng du råd eller hjelp av ein erfaren BURGer?

Ein likeperson er ein person som gjennom si erfaring med eigen eller barn sin sjukdom kan gje råd og veiledning til andre som kjem i samme situasjon. Likepersonen har taushetsplikt.

Likepersonar i BURG Møre og Romsdal

Øistein Tørlen, 70 12 90 26/91 34 76 87, oistein.torlen@mimer.no

Lise Tørlen, 47 64 76 71, lisetorlen@hotmail.com, ungdom

Kristin Tørlen, 70 12 90 26/92 63 19 35, kristin.torlen@brisk.no  forelder

Rune Akerø Svenslid, 92 24 57 00, rune.svenslid@mimer.no

Nytt fra media

Error

RSS errors
.01.