BURG fylkesgrupper

BURG har en barne- og ungdomsrevmatikergruppe i de fleste fylkene. Gruppene arrangerer alt fra familiesamlinger, ungdomstreff og bowlingturer til informasjonsmøter på sykehus og turer til syden.

Se oversikten over fylkene til venstre. Her finner du informasjon om BURG i ditt fylke. Gruppene drives av tillitsvalgte som er foreldre til barn med revmatisk sykdom, ungdommer som selv har revmatisme og andre ildsjeler. Aktivtetene varierer fra fylke til fylke.

Der det ikke er en organisert gruppe finnes det en kontaktperson for BURG ellers finner du kontaktinformasjon til Norsk Revmatikerforbunds fylkeskontor.

Som medlem av BURG er man også medlem av Norsk Revmatikerforbund (NRF). NRF har egne fylkeslag og over 300 lokallag og finnes kanskje i ditt nærmiljø. Fylkeslagene og lokallagene har egne aktiviteter for alle medlemmer av NRF, slik som temamøter, treningsgrupper og varmtvannstrening. BURGs medlemmer er velkomne til å delta på NRFs lokallags aktiviteter.

Nytt fra media

Barn rammes av artrose

Den norske tannlegeforenings Tidende - Forsiden
16.10.2014

Arbeid med hevede armer gir skuldersmerter

Fysioterapeuten - Nyheter
09.10.2014

Uføre Anne (55) til statsråd Eriksson: «Hvorfor tror du folk blir ufør? For moro skyld?»

VG Nett - Nyheter
09.10.2014