Ekstraordinær landskonferanse

Innkalling til Ekstraordinær Landskonferanse BURG Norge

Sentralstyret har innkalt til Ekstraordinær Landskonferanse i Barne- og ungdomsrevmatikergruppen, BURG Norge.

Tid: Fredag 15 august 2014 klokken 14.00

Sted: Norsk Revmatikerforbunds lokaler i Professor Dahls Gate 32, Oslo 

I vedtektene står det som følger:

§ 5 – Ekstraordinær landskonferanse

Ekstraordinær landskonferanse kan innkalles når et flertall i sentralstyret eller 2/3 av samtlige fylkesgrupper krever det. Ekstraordinær landskonferanse kan bare behandle saker som er kunngjort ved innkalling. Innkalling sendes ut med minimum fire – 4 – ukers varsel.

 

Saksliste:

Vedtektsendring i  § 2 – Medlemskap

Nåværende tekst:

Alle som ønsker det kan være medlem av BURG. De som har tillitsverv, skal være medlem. Medlemskap i BURG er samtidig medlemskap i NRF. Alle medlemmer over 15 år har fulle demokratiske rettigheter.Foresatte kan representere sine barn frem til denne alder. Medlemmer under 15 år har også rett til å fremme sine synspunkter og til å ha innflytelse over arbeidet i organisasjonen.

 

Endringsforslag:

Alle som ønsker det kan være medlem av BURG. De som har tillitsverv, skal være medlem. Personer med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende skal ha flertall i alle styrende organer nasjonalt, regionalt og lokalt. Medlemskap i BURG er samtidig medlemskap i NRF. Alle medlemmer over 15 år har fulle demokratiske rettigheter.Foresatte kan representere sine barn frem til denne alder. Medlemmer under 15 år har også rett til å fremme sine synspunkter og til å ha innflytelse over arbeidet i organisasjonen.

Vedtektsendringen står i kursiv (se ovenfor) og er den eneste saken som skal behandles på denne ekstraordinære landskonferansen. BURG søker om å bli tilskuddsberettiget organisasjon. Bufdir stiller som krav at ovennevnte ordlyd vedtektsfestes. 

 

Alle fylkesgrupper har anledning til å delta med 2 delegater. Dette blir et kort møte uten overnatting. 

 

I de fylker der det ikke er BURG fylkesgruppe kan det allikevel sendes delegat(er) til landskonferansen. Representanter fra NRFs fylkeslag (f.eks. den som er ansvarlig for BURG i fylkesstyret) kan representere BURG der det er aktuelt. Der det kun er frittstående kontaktperson(er) for BURG i fylket kan disse delta som delegat med stemmerett ved fullmakt fra NRFs fylkeslag.


OBS! Husk at for å være stemmeberettiget må du som delegat ha gyldig medlemskap for 2014. For foreldre som ikke har eget medlemskap må barnets medlemskap være gyldig (gjelder bare barn under 15 år).

Egenandelen for den Ekstraordinære Landskonferansen er satt til kr. 1200,- pr. delegat.

Beløpet skal betales inn til kontonummer 7035 05 24191 innen 5. august. Merk innbetalingen tydelig med deltagernavn og fylkesgruppe. Vi ber om at alle reiser på billigste måte! 

 

Fullmakt 

Delegater som ikke har mulighet til å stille opp personlig, kan eventuelt stemme ved fullmakt, eller også sende inn stemme per epost.  Det vil da taes opp som egen sak på Landskonferansen om stemme ved fullmakt kan godkjennes, og om stemme sendt via epost kan godkjennes. Vi kan altså ikke garantere på forhånd at epoststemmer og fullmakter er godkjent - men de vil svært sannsynlig bli det.

 

Påmeldingsfristen er satt til 5. august 2014

Send påmelding pr mail til burgnorge@revmatiker.no  Ring evt. styreleder Line på mobil 90773502 ved ytterligere spørsmål.

 

Med vennlig hilsen

BURG Norge

 

 

 

Invitasjon til Ungdomshelg

Helgen 22-24 august inviterer BURG Norge alle medlemmer i alder 18-35 til en AKTIV HELG på Nøtterøy.

» Les mer

Bli med på tenåringsweekend 2014 til London

Helgen 20. – 22. juni arrangerer BURGNorge tenåringsweekend til London. Du som er mellom 13 og 17 år, BURG medlem og har en revmatisk sykdom kan delta.
Bindende påmelding er satt til 30. april 2014, blir det fullt vil de som meldte seg på først bli prioritert. Gå inn på artikkelen og meld deg på!

» Les mer

Nytt fra media

Lavere sykefravær i Nordland

NAV - Nordland: Nyhetsarkiv
12.06.2014

God effekt av veiledet trening for artrosepasienter

Fysioterapeuten - Nyheter
12.06.2014

Sunnaas rangeres høyt

Dagens Medisin - Nyheter
27.05.2014