Aktiviteter i BURG

Kjøring med atv på tenåringsweekend
Fisking etter krabber i fjæra på Familiesamling
Sangkonkurranse på Ungdomsweekend

BURG Norge arrangerer årlig 3 nasjonale aktiviteter: Tenåringsweekend, Ungdomsweekend og Familiesamling som er tilgjengelig for alle medlemmer (aldersbestemt). Foreldreforum arrangeres annet hvert år. Vi sender i god tid invitasjon til medlemmer innen aldersgruppene for aktivitetene, ellers kan man klikke på menypunktene til venstre for mer informasjon om de forskjellige aktivitetene.

På fylkesnivå arrangeres det flere forskjellige aktiviteter av BURGs fylkesgrupper, slik som blant annet årssamlinger, pizza- eller bowlingkvelder, temamøter, fellesreiser til Reuma-Sol, mm. Ta kontakt med ditt fylke for informasjon om lokale aktiviteter, eller se på fylkesgruppenes hjemmesider under menypunktet Fylkesgrupper over.

BURG Norge holder årlig ledersamling for BURGs fylkesgrupper, samt likemannskurs for Ungdomslikemenn og Foreldrelikemenn annet hvert år. For mer informasjon om dette gå til menypunktet Organisasjon og For tillitsvalgte.

Nytt fra media

Vil oppdage leddbetennelse med fargeskanning

Forskning.no - Forsiden
20.11.2014

Når ryggen verker vet de at været blir dårlig

NRK - Forsiden
16.11.2014

Badeglade vinnere takker

Namdalsavisa - Førstesiden
14.11.2014