Barnehage, skole og høyere utdanning

Utdanning er viktig

Å gå i barnehage, skole eller universitet når man har en funskjonshemming eller kronisk sykdom kan være utfordrende. Det finnes flere muligheter for tilrettelegging i skolen/barnahagen og man har også diverse rettigheter som kronisk syk.

Til venstre ser du flere underkategorier innen skole og utdanning. På disse sidene har vi samlet diverse informasjon, hefter og nyttige linker. Har du spørsmål du ikke finner svar på her kan du kontakte oss eller en av våre likemenn. Mye går på å finne frem til løsninger som passer for deg eller ditt barn. Tenk igjennom din situasjon og hverdag og tenk over hva som kan gjøre situasjonen bedre - Det er ikke alltid det er så mye som skal til.

Gå på skole i syden

For noen kan det være fordelaktig å bo deler av eller hele året i syden. Det finnes norske skoler flere steder i Spania, og på Gran Canaria har BURG samarbeid med en skole, som har både barnehage, grunnskole og videregående. Les mer

Nytt fra media

Introduserer nasjonal allianse for helsepsykologi

Norsk psykologforening - Aktuelt
05.03.2015

Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken

Dagens Medisin - Blogger
05.03.2015

Gerd er ny leder

Groruddalen.no - Nyheter
05.03.2015